الزهرا (س)

تعداد بازدید:۱۳۲۱۳

 

نشانی: تهران - میدان ونک - میدان شیخ بهایی - دانشگاه الزهرا (س) - ساختمان شهید قزوینی - طبقه دوم

صندوق پستی: 19834

تلفن: 88034035-021

نمابر: 88605584-021

پست الکترونیک: sec.alzahra@acecr.ac.ir

وب سایت: http://alzahra.acecr.ac.ir