مازندران

تعداد بازدید:۱۴۸۶۴

 

نشانی: ساری - خیابان امیر مازندرانی - خیابان وصال - جهاددانشگاهی - صندوق پستی: 1667-48175

تلفن: 21-33353520-011

تلفن: 33353383-011

نمابر: 33353382-011

پست الکترونیک: sec.mz@acecr.ac.ir

وب سایت: http://mzn.acecr.ac.ir