مرکزی (اراک)

تعداد بازدید:۱۱۲۱۵

 

نشانی: اراک-کمربندی شمالی - جنب مدرسه تیزهوشان علامه حلی - جهاددانشگاهی استان مرکزی

کدپستی: 3815899988

تلفن: 32785550 - 32770470-086

نمابر: 32770470-086

پست الکترونیک: sec.mr@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdmarkazi.ac.ir