کرمان

تعداد بازدید:۱۵۶۱۲

 

نشانی: کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاه شهید باهنر - صندوق پستی: 517-198
تلفن: 4-33257342 (034)
نمابر: 4-33257342 (034)
پست الکترونیک: sec.kr@acecr.ac.ir
وب سایت: http://kerman.acecr.ac.ir