کهگیلویه و بویراحمد

تعداد بازدید:۱۴۴۱۹

 

نشانی: یاسوج - بلوار بویراحمد - نبش فرعی 5 سالم آباد - جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن: 33236412-074
نمابر: 33236412-074
پست الکترونیک: sec.kb@acecr.ac.ir
وب سایت: http://kba.acecr.ac.ir