فارس

تعداد بازدید:۴۳۵۸۰

 

نشانی: شیراز - خیابان کریمخان زند - جنب دانشکده پزشکی - حوزه ریاست جهاددانشگاهی فارس

صندوق پستی: 1463-71345

تلفن: 32335010-071

نمابر: 32305373-071

پست الکترونیک: sec.fr@acecr.ac.ir

وب سایت: http://fars.acecr.ac.ir