گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس

تعداد بازدید:۸۵۹۰

 

نشانی: تهران - میدان فاطمی - خیابان جویبار - کوچه میرهادی - شماره 3 - کدپستی: 1415893991
تلفن: 88933913-021
نمابر: 88933915-021
پست الکترونیک: -
وب سایت: -