مرکز رشد واحدهای فناور روانسر

تعداد بازدید:۵۲۸۶

 

نشانی: روانسر - میدان اورامان - جنب مدیریت جهاد کشاورزی - کدپستی: 6796164875
تلفن: 46528760-083
نمابر: -
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir