مرکز رشد واحدهای فناور سنقر کلیایی

تعداد بازدید:۴۶۸۵

 

نشانی: شهرستان سنقر و کلیایی - کمربندی غفاری - خیابان باغستان - مدرسه اسبق امام جعفر صادق (ع)

کدپستی: 6751853143

تلفن: 48421545-083

نمابر: -

پست الکترونیک: info@kti.ir

وب سایت: www.kti.ir