مرکز رشد واحدهای فناور سرپل ذهاب

تعداد بازدید:۴۸۹۷

 

نشانی: سرپل ذهاب - شهرک زراعی قره بلاغ - مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و صنایع تبدیلی سرپل ذهاب

کدپستی: 6771147198
تلفن: 42242435-083
نمابر: -
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir