مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام

تعداد بازدید:۴۸۴۹

 

نشانی: ایلام - میدان مخابرات - بلوار دانشجو - مرکز رشد گیاهان دارویی
تلفن: 32245386-084
نمابر: 3243573-084
پست الکترونیک: -
وب سایت: www.mpapi.ir