مرکز رشد کشاورزی مدرن ارومیه

تعداد بازدید:۶۴۲۳

 

نشانی: ارومیه - کیلومتر 4 جاده فرودگاه - جاده فرعی کولق - مجتمع آموزش عالی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی
تلفن: 7-32417352 (044)
نمابر: 32417354 (044)
پست الکترونیک: jazb@uai.ir
وب سایت: www.uai.ir