مرکز رشد واحدهای فناور کنگاور

تعداد بازدید:۴۳۳۱

 

نشانی: کنگاور - خیابان امام (ره) - جنب کانون شهید تکلو
تلفن: 48228566-083
نمابر: 48228566-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir