شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه

تعداد بازدید:۷۲۲۶

 

نشانی: تهران - نارمک - خیابان فرجام - خیابان حیدرخانی - خیابان شهید ملک‌لو - شماره 192 - کدپستی: 1684933461
تلفن: 77458868-021
نمابر: 77800500-021
پست الکترونیک: fajr_t@acecr.ac.ir
وب سایت: www.fajr-t.com