شرکت مهندسی مشاور بهنیان جنوب

تعداد بازدید:۵۳۸۵

 

نشانی: اهواز - انتهای بلوار پردیس - ضلع جنوبی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان - خیابان پژوهش

کدپستی: 84689-61396
تلفن: 33352617-061
نمابر: 33350680-061
پست الکترونیک: south.behnianco@acecr.ac.ir
وب سایت: -