علوم پزشکی تهران

  آدرس: تهران-خیابان انقلاب اسلامی-خیابان قدس-خیابان پورسینا-دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پزشکی-ساختمان آموزش-شماره101
تلفن: 3-88991162 66405895-021
نمابر: 88988957-021
پست الکترونیک: sec.tums@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdtums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۶