سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

 آدرس: اهواز-دانشگاه شهید چمران-سازمان مرکزی-طبقه همکف-ص پ 136-61355
تلفن: 33330023-33360022-061
نمابر: 33330084-061
پست الکترونیک: sec.kz@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkhz.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۶۹