سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 

نشانی: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - صندوق پستی: 1376-91775
تلفن: 2-38832360-051
نمابر: 38832369-051
پست الکترونیک: sec.khr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdm.ac.ir

تعداد بازدید:۱۳۸۲۹