سازمان جهاددانشگاهی تهران

آدرس: تهران-خیابان انقلاب-خیابان16آذر-نبش ادواردبراون-پلاک20-ص پ 186-13145
تلفن: 66483538- 66955753-021
آموزش جهاد تهران 84650  
نمابر: 66402713-021
پست الکترونیک: sec.tehran@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jahat.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۰۵۶