سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

 آدرس: کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-سه راه 22 بهمن- ساختمان جهاددانشگاهی-صندوق پستی1317-67145
تلفن: 12-38253811-083
نمابر: 38257210 -38250808-083
پست الکترونیک: sec.ks@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdk.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۳۵