سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

آدرس: تهران – خیابان انقلاب اسلامی خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری شرقی - شماره 72- طبقه اول
تلفن: 66487159-021 66952948
نمابر: 66971186-021
پست الکترونیک: sec.isba@acecr.ac.ir
وب سایت: www.isba.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۱