سامانه خدمات الکترونیک جهاد دانشگاهی (ساجد)

عنوان سامانه خدمات  الکترونیک جهاد دانشگاهی (ساجد)
دسته بندی خدمات پشتیبانی
ار‌ائه دهنده معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
نوع ار‌ائه الکترونیکی
آدرس وب سایت http://sajed.acecr.ac.ir
هزینه ندارد
محل برگزاری مراجعه حضوری ندارد
شناسنامه خدمت دانلود شناسنامه        راهنمای استفاده از خدمت      دانلود pdf استفاده از خدمت
توضیحات

 

راهنمای استفاده از خدمت فایل pdf  راهنمای html
تعداد بازدید:۲۹۷۹