اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور

تعداد بازدید:۲۱۷۰
عنوان اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور
دسته بندی خدمات پژوهشی
ار‌ائه دهنده معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
نوع ار‌ائه حضوری-الکترونیکی
آدرس وب سایت http://saamap.acecr.ir
هزینه ارائه طرح به یکی از گروههای تخصصی بصورت حضوری و سپس مراجعه به وبگاه به منظور پیگیری و انجام روند خدمات اجرای طرح پژوهشی
محل برگزاری مراجعه حضوری به پژوهشگاه یا پژوهشکده مرتبط به طرح
شناسنامه خدمت دانلود شناسنامه                      راهنمای استفاده از خدمت                دانلود pdf راهنمای خدمت
توضیحات

 سامانه یکپارچه اطلاعاتی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به منظور جمع آوری، ثبت، تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات طرح ها و پروژه های پایان یافته و در دست اجرای گروه های پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی و همچنین آخرین وضعیت علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگر جهاددانشگاهی به منظور مدیریت، ارزیابی و کنترل فعالیت ها، برنامه ها و اقدمات ایشان و نمایش اطلاعات بدست آمده در قالب گزارش های مناسب و قابل دسترسی ساده است.

بر این اساس، اهداف اصلی این طرح به شرح ذیل است:

  • یکپارچه سازی داده ها
  • مکانیزاسیون فرایندهای کاری
  • تجمیع و به روز رسانی اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد گروه های پژوهشی
  • نظارت و پایش پروژه های در دست اجرا
  • ارائه گزارش های متنوع متناسب با سطوح مختلف مدیریت
  • این اهداف توسط کارکردهای ذیل قابل انجام است:
  • پایش و گزارش گیری درباره میزان همراستایی و پیشرفت برنامه های پژوهشی واحد با برنامه پیشنهادی ایشان
  • دسترسی سریع و آسان به آخرین آمار و گزارش های مربوط به وضعیت گروههای پژوهشی وارزیابی آنها بر اساس شاخص های مصوب معاونت
  • پایش فعالیتها، دستاوردها و عملکرد اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی