توسعه برنامه‏ های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

تعداد بازدید:۷۴۹

عنوان

توسعه برنامه‏ های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

دسته بندی خدمات فرهنگی
ار‌ائه دهنده سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نوع ار‌ائه حضوری-الکترونیکی
آدرس وب سایت http://isba.ir      http://jdbook.ir       http://suggest.isba.ir     http://16book.ir
هزینه طی فرایند ثبت نام در خصوص پیشنهاد چاپ کتاب یا خرید اینترنتی کتاب و ... دریافت میگردد
محل برگزاری -
شناسنامه خدمت دانلود
توضیحات

این خدمت در راستای بند 2 ماده سوم اساسنامه جهاد دانشگاهی با عنوان ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی به‌ منظور سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، نظارت‌، ایجاد هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در امور انتشاراتی‌ جهاددانشگاهی‌ و انجام‌ فعالیت‌های تولیدی‌، ترویجی‌، تبلیغی‌ و کمک‌ آموزشی‌ درخصوص‌ فرهنگ‌ مکتوب‌ با تأکید بر آثار به منظور انضباط تشکیلاتی‌ و نیز افزایش‌ بهره‌وری‌ فعالیت‌های انتشاراتی‌ جهاددانشگاهی‌ صورت می پذیرد.

اهم فعالیتها در راستای این خدمت عبارتند از:

1-   تدوین‌ سیاستها و اولویتهای‌ انتشاراتی‌ جهاددانشگاهی‌ و ارائه‌ به‌ شورای‌ علمی‌ جهاددانشگاهی‌ جهت‌ تصویب‌

2-  برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ انتشارات‌ جهاددانشگاهی‌ مطابق‌ با سیاستهای‌ تفصیلی‌و اولویت‌های‌ انتشاراتی‌ مصوب‌ شورای‌ علمی‌

3-    چاپ‌ و انتشار کتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌، تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌

4-    برگزاری‌ نمایشگاههای‌ کتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌

5-    تشکیل‌ گروههای‌ تخصصی‌ به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌ کتب‌آماده‌ انتشار

6-    ایجاد شبکه‌ پخش‌ و توزیع‌ کتاب‌ به‌ صورت‌ متمرکز با همکاری‌ شعب‌ سازمان‌

7-    اقدام‌ به‌ هرگونه‌ عملیات‌ مجاز بازرگانی‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مرکزی‌

8-    تشکیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشارکت‌ واحدها

9-    همکاری‌ و مشارکت‌ با سازمانها و نهادهای‌ انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط

10-   برگزاری بیست و دومین  جشنواره کتاب سال دانشجویی (کشورهای فارسی زبان)

11-   بازطراحی ساختار کلان سازمان با تفکیک فعالیت‌های ستادی، ترویجی، تولیدی و توزیعی

12-   تأسیس 7 مرکز فرهنگی و خدماتی نوع ب ذیل سازمان با عناوین:

- مرکز خدمات چاپ و نشر کتابهای دانشگاهی

- مرکز ساماندهی عرضه و توزیع کتاب‏های دانشگاهی

- مرکز نشر الکترونیک کتاب جهاددانشگاهی

- مرکز مشارکتی نشر کتاب

- مرکز تدوین و نشر منابع آموزشی جهاددانشگاهی

- مرکز فرهنگی ترویج کتاب و توسعه کتابخوانی

      - مرکز ارزیابی کتب دانشگاهی

13-   چاپ پایان نامه‏های برتر