خدمات دولت الکترونیک قدیم

تعداد بازدید:۵۷۲۱۵
عنوان خدمت شناسه خدمت دسته بندی ارائه دهنده
 اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور

18071349000

خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری 
 ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی 18051350000 خدمات آموزشی معاونت آموزش و کارآفرینی
 تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان 13011353000 خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری 
 اجرای برنامه‌های ترویجی، فرهنگی و هنری 18041348000 خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی 
 افکارسنجی 17031351000 خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی 
 توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 17021352000 خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی
 خبرگزاری و اطلاع رسانی 17031355000 خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی
 مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان 13011354000 خدمات اشتغال تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 

 

 

دستور العمل بروزرسانی پرتال راهبرد دستگاه در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی مناقصات ومزایدات English
بیانیه حریم خصوصی کاربران بیانیه راهبرد مشارکت دستگاه با مردم بیانیه توافق نامه سطح خدمت نقشه سایت