سامانه خدمات الکترونیک جهاد دانشگاهی (ساجد)

تعداد بازدید:۵۴۹۴
عنوان سامانه خدمات  الکترونیک جهاد دانشگاهی (ساجد)
دسته بندی خدمات پشتیبانی
ار‌ائه دهنده معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
نوع ار‌ائه الکترونیکی
آدرس وب سایت http://sajed.acecr.ac.ir
هزینه ندارد
محل برگزاری مراجعه حضوری ندارد
شناسنامه خدمت دانلود شناسنامه        راهنمای استفاده از خدمت      دانلود pdf استفاده از خدمت
توضیحات

 

راهنمای استفاده از خدمت فایل pdf  راهنمای html