بازدید کمیته تعالی بخشی و ارزشیابی کیفی مراکز درمان ناباروی از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۴ کد : ۱۰۹۵۱ پژوهشی
پیرو برنامه ها و سیاست های دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی و اقدامات انجام شده در راستای وظایف و اهداف کمیته تعالی بخشی مراکز پزشکی و درمانی، اولین بازدید کمیته تخصصی مذکور ۳۱ مرداد، از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی اراک به عمل آمد.
بازدید کمیته تعالی بخشی و ارزشیابی کیفی مراکز درمان ناباروی از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، پیرو برنامه ها و سیاست های دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی و اقدامات انجام شده در راستای وظایف و اهداف کمیته تعالی بخشی مراکز پزشکی و درمانی، اولین بازدید کمیته تخصصی مذکور 31 مرداد، با حضور متخصصانی در زمینه های جنین شناسی، ناباروری زنان، ژنتیک، تضمین کیفیت و ساختارها و تشکیلات پزشکی، از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی اراک به عمل آمد.

متعاقب انجام امور نظارت و ارزشیابی کیفی و تخصصی افراد از بخش های مختلف مرکز و پس از جمع بندی نظرات و مطالب آن ها، نتایج کلی ارزشیابی در قالب نقاط قوت، موارد قابل بهبود و توصیه ها و پیشنهادهای اصلاحی و الزامی، توسط دکتر وثوق مسوول این کمیته، به مدیران مرکز درمان ناباروری مذکور اعلام شد.

گفتنی است، صرف نظر از برخی مسایل و مشکلات موجود، نتیجه کلی ارزشیابی از عملکرد کیفی و تخصصی مرکز خوب ارزیابی گردید..

کلید واژه ها: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی


( ۱ )

نظر شما :