تقویمخلیج فارس

خلیج فارس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دوازدهمین همایش ملی خلیج فارس 11 اردیبهشت ماه از سوی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی به ...فراخوان اولین جشنواره ملی مهدویت

فراخوان اولین جشنواره ملی مهدویت

۱۵ آذر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، اولین جشنواره ملی مهدویت به همت جهاددانشگاهی واحد استان قم و همکاری ...