تقویم

هفتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش

هفتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشنواره نقش تن‌پوش، تلاشی برای الگوسازی و ترویج نقش‌های ایرانی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه و ترغیب هنرمندان جوان ...
اولین همایش ملی عناب

اولین همایش ملی عناب

۰۳ شهریور ۱۳۹۸

اولین همایش ملی عناب، با اهداف فراهم کردن زمینه ارائه جدیدترین فعالیت های پژوهشی مرتبط با عناب، شناسایی پژوهشگران فعال ...