تقویمهفتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش

هفتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشنواره نقش تن‌پوش، تلاشی برای الگوسازی و ترویج نقش‌های ایرانی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه و ترغیب هنرمندان جوان ...