مطالب مرتبط با کلید واژه " جهاددانشگاهی تربیت مدرس "


فروش خدمات با هدف بهبود تولید و افزایش راندمان در واحدهای معدنی
/گام‌به‌گام با انقلاب اسلامی (۴)/ رییس جهاددانشگاهی تربیت مدرس تشریح کرد:

فروش خدمات با هدف بهبود تولید و افزایش راندمان در واحدهای معدنی

مهندس ذاکری بیان کرد: جهاددانشگاهی تربیت مدرس طی سال‌های گذشته فعالیت‌های متمرکزی را در حوزه‌ی فرآوری مواد معدنی داشته است که نهایتا منتج به راه‌اندازی پژوهشکده فرآوری مواد معدنی شد؛ این پژوهشکده به عنوان یک حوزه‌ی تخصصی، اکنون پا را از انجام فعالیت‌های صرفا پژوهشی فراتر نهاده و اقدام به فروش خدمات با هدف بهبود تولید و افزایش راندمان در واحدهای معدنی کرده است.

ادامه مطلب