ارایه مقالات اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی درکنفرانس و مجلات علمی و بین المللی

۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۹ کد : ۹۸۲ پژوهشی
مقالات اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی درکنفرانس و مجلات معتبر علمی و بین المللی ارایه شد.
ارایه مقالات اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی درکنفرانس و مجلات علمی و بین المللی

 

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی، مقاله های ذیل توسط اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی درکنفرانس و مجلات معتبر علمی و بین المللی در نیمه اول سال 2018 ارایه گردیده است:

  • مقاله­ایی با عنوان" Improved Low Cost Sliding Mode Control of Four-Leg Inverter for Isolated Microgrids applications"تألیف دکتر محمد پیچان و مهندس محسن کریمی اعضای هیات علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی برای انتشار در مجله International Transactions on Electrical Energy Systemsاز انتشارات جان وایلی پذیرفته شد.
  • مقاله­ایی با عنوان"An Improved Integrated Control Modeling ofa High-Power Density InterleavedNonInverting Buck-Boost DC-DC Converter”تألیف مهندس محسن کریمی، دکتر محمد پیچان، و مهندس مهدی فاضلی اعضای هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و دکتر سیدادیب ابریشمی­ فر عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برای انتشار در مجله World Journal of Engineering   پذیرفته شد.
  • مقاله­ایی با عنوان Experimentally Evaluation and Comparison of Control Methods Applied to Three Phase FourLeg Inverter for Stand-Alone Applications تألیف مهندس محسن کریمی، دکتر محمد پیچان، و مهندس مهدی فاضلی اعضای هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و دکتر سیدادیب ابریشمی ­فر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در کنفرانس“Power Electronic, Drive system and technologies”(PEDSTC2018) ارایه شد.

 

 


نظر شما :