طی احکامی از سوی دکتر طیبی؛

رییس، دبیر و اعضای شورای فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب شدند

۱۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۸ کد : ۹۶۳ عمومی تاپ خبر
رییس جهاددانشگاهی طی احکامی جداگانه رییس، دبیر و اعضای شورای فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی این نهاد را منصوب کرد.
رییس، دبیر و اعضای شورای فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب شدند

 

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمید رضا طیبی رییس این نهاد طی احکامی جداگانه، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو را به عنوان رییس شورا، مهدی عباسی را به عنوان دبیر شورا، و همچنین دکتر عیسی علیزاده، دکتر علی حسنی، مهندس حبیب ا.. اصغری، دکتر حسام زند حسامی، مهندس سید محمد حسین سجادی نیری، دکتر عزیز ا... جعفری، دکتر محمد رضا پور عابدی، دکتر محمد صادق بیجندی، دکتر سید سعید هاشمی، مجتبی آقایی، دکتر پروانه پرچکانی را برای مدت دو سال به عنوان اعضای شورای فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

سلام علیکم؛

احتراما، به استناد به بندهای 1 تا 12 ماده 12 اساسنامه پارک های علم و فناوری جهاددانشگاهی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان "رییس، دبیر و اعضای شورای فناوری پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب می شوید.


( ۳ )

نظر شما :