سرپرست سازمان تجاری ‏سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی شعبه ‏ی صنعتی اصفهان منصوب شد

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵ کد : ۹۵ عمومی
طی حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ابوذر پورمدنی به عنوان سرپرست سازمان تجاری‏سازی فناوری و اشتغال دانش ‏آموختگان شعبه ‏ی صنعتی اصفهان منصوب شد.
سرپرست سازمان تجاری ‏سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی شعبه ‏ی صنعتی اصفهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرتضی تیموری رییس این واحد طی حکمی ابوذر پورمدنی را به عنوان سرپرست سازمان تجاری‏ سازی فناوری و اشتغال دانش ‏آموختگان شعبه‏ ی صنعتی اصفهان منصوب شد.


( ۱ )

نظر شما :