کارگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب برگزار شد

۰۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵ کد : ۵۶۳۸ پژوهشی
توسط مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت اندیشه جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کارگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب برای مدیران آب و فاضلاب روستایی و شهری استان‌های خراسان برگزار شد.
کارگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، رسول مردان نیک افزود: در این دوره 6 ساعته، فراگیران با مواردی همچون مدیریت بحران، اطفا حریق و سوانح جسمانی آشنا شدند.

مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت اندیشه جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در این کارگاه به تبیین جایگاه و اهمیت HSE در شرکت‌های آب و فاضلاب و توضیح مسئولیت‌ها و تکالیف کارفرمایی این شرکت نسبت به شهروندان و ذینفعان شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین توضیح ابعاد اجتماعی و زیست محیطی  مُترتب بر نظام تصمیم سازی بخش آنها و بیان آسیب شناسی حوادث پرداخته شد.

 

 


نظر شما :