بررسی همکاری‌های مشترک بین‌المللی بین پژوهشکده معتمد و کشور مالزی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۸ کد : ۵۲۱۷ پژوهشی
نشست بررسی همکاری ‌های مشترک بین‌المللی پژوهشکده معتمد با کشور مالزی در کنار فراهم نمودن بستر فعالیت های پزشکی جهاددانشگاهی با این کشور، برگزار شد.
بررسی همکاری‌های مشترک بین‌المللی بین پژوهشکده معتمد و کشور مالزی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، در نشست هیات علمی و سرمایه گذار مدعو جهاددانشگاهی که از کشور مالزی به ایران دعوت شده اند، همکاری‌های مشترک بین‌المللی پژوهشکده معتمد با کشور مالزی در کنار فراهم نمودن بستر فعالیت‌های پزشکی جهاددانشگاهی با این کشور، پیشنهاد گردید.

در این نشست که با هماهنگی مدیرکل دفتر همکاری‌ها و ارتباطات بین الملل جهاددانشگاهی ترتیب داده شد، امکان همکاری مشترک در بحث انتقال دانش و فعالیت های پژوهشی و همچنین توریسم درمانی بررسی شد.


نظر شما :