محققان رویان جهاددانشگاهی بررسی کردند؛

شرایط بهینه برای انجماد تخمک گوسفند

۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۳ کد : ۴۴۰۶ پژوهشی
انجماد تخمک یکی از راه‌های حفظ سلول جنسی برای استفاده در آینده است. مسئله مهم در انجماد تخمک بهینه‌سازی روش‌هاست تا سلامت سلول جنسی هرچه بیشتر حفظ شده، پس از رفع انجماد، جنین سالمی از آن ایجاد شود. یکی از موادی که برای انجماد تخمک استفاده می‌شود "ترهالوز" است.
شرایط بهینه برای انجماد تخمک گوسفند

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل ازایسنا، به منظور یافتن بهترین غلظت ترهالوز برای انجماد تخمک گوسفندی، دکتر نصر اصفهانی، دکتر رضازاده، بتول صناعی، بهار موقر و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، تخمک‌های بالغ گوسفندی در چهار گروه با محلول انجمادی حاوی غلظت‌های ۰، ۰.۲۵، ۰.۵ و ۱ مولار ترهالوز منجمد شدند. پس از ذوب، میزان سخت شدن زوناپلوسیدا (لایه پروتئینی که گرداگرد تخمک را فراگرفته و در اتصال اسپرم و لقاح نقش مهمی دارد) در تخمک‌های منجمد شده با غلظت‌های مختلف ترهالوز بررسی شد. همچنین به کمک لقاح آزمایشگاهی توانایی تکوین و کیفیت بلاستوسیست‌های حاصل از تخمک‌های ذوب شده مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Reproduction in Domestic Animals به چاپ رسیده است، نشان داد، میزان زنده‌مانی و توانایی تکوین تخمک در غلظت ۰.۵ مولار ترهالوز نسبت به سایر گروه‌های انجمادی به طور معنی‌داری بالاتر است. البته میزان تشکیل بلاستوسیست به طور کلی در گروه‌های انجمادی پایین‌تر از گروه کنترل بود.

بررسی کیفیت بلاستوسیست نیز بیانگر افزایش قابل توجه تعداد سلول و کاهش میزان مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپاپتوز) در گروه ۰.۵ مولار ترهالوز نسبت به سایر گروه‌های انجمادی بود.

ارزیابی میزان سخت شدن زوناپلوسیدا نیز نشان داد در گروه بدون ترهالوز (۰ مول در لیتر) زوناپلوسیدا نسبت به سایر گروه‌های انجمادی به طور معناداری سخت‌تر است.

طبق آنچه از سوی پژوهشگاه رویان اعلام شده، به طور کلی این مطالعه نشان داد که غلظت ۰.۵ مول‌درلیتر ترهالوز غلظت بهینه برای انجماد تخمک گوسفندی بلوغ یافته به روش آزمایشگاهی است.


نظر شما :