نشست کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانه‌ای اتاق فکر مازندران برگزار شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۲ کد : ۴۰۶ عمومی
نخستین نشست کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانه ای اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با حضور اعضای کارگروه در جهاددانشگاهی مازندران برگزار شد.
نشست کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانه‌ای اتاق فکر مازندران برگزار شد

 

 به گزارش  روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران، واحد عبدالهیان در نخستین نشست کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانه‌ای اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با اشاره به راهاندازی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران و تشکیل 15 کارگروه تخصصی در راستای آن، اظهار کرد: تمایزی که در تشکیل این اتاق فکر با موارد مشابه قبلی وجود دارد این است که در اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران به مراکز علمی و آموزشی اعتماد شده است.
وی با بیان اینکه در گذشته اگر از افراد علمی و مراکز آموزشی استفاده می شد به صورت موردی و انفرادی بوده است، تصریح کرد: در این دوره اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با محوریت دانشگاهها و مراکز علمی ایجاد شده است.
رییس جهاددانشگاهی استان مازندران با بیان فلسفه شکلگیری کارگروه مدیریت دانش و توسعه رسانهای، گفت: شرط موفقیت هر برنامه لحاظ کردن مخاطبان به عنوان بخشی از راه حل است و در حوزه توسعه استان به دلیل اینکه همه مردم مخاطب توسعه هستند، پس باید به عنوان بخشی از راه حل به حساب آیند که در این باره رسانهها میتوانند با انتقال متقابل نظرات مردم و نخبگان  به مدیران، همگان را در فرآیند توسعه درگیر کنند
رییس کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانهای اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با بیان اهمیت توجه به مدیریت دانش، در پاسخ به دغدغه اعضای کارگروه مبنی بر توجه به ضمانت اجرائی پیادهسازی مصوبات کارگروه، تصریح کرد: از آنجا که هر مدیری جهت تصمیم گیری صحیح تر ناگزیر به بهره برداری از کاربست مدیریت دانش است به طور طبیعی ضرورتی به اعمال فشار بیرونی جهت پذیرش و کاربست مدیریت دانش نیست.

عبدالهیان با اشاره به اینکه اعضای کارگروه مدیریت دانش و توسعه رسانهای این اتاق فکر، در حوزههای خود سرآمد هستند، ولی به صرف تخصص انتخاب نشدهاند بلکه مؤمن بودن به مسوولیت اجتماعی موجب این انتخاب شده است، اظهار کرد: پس از مدتها اتاق فکر به دانشگاهیان سپرده شد و این مراکز نیز موظف هستند که به این اعتماد پاسخ مناسبی دهند .
وی با بیان اینکه کارگروه مدیریت دانش و توسعه رسانهای اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران وظیفه رصد مدیریت دانش و ایجاد هماهنگی بین سایر کارگروهها را به عهده دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و هدف نهایی ترسیم شده، 5 کمیته در ذیل این کارگروه شکل گرفته است .  
این مسوول گفت: کمیته رسانه، تدوین سند توسعه، تسهیلگران شهرستانی، مستندسازی و کمیته نخبگان وسرآمدان مازندرانی غیرمقیم  از 5 کمیته زیرمجموعه کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانهای هستند.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه در بخش رسانه متاسفانه وضعیت اغلب رسانهها همگام با فرآیند توسعه مازندران نیست، افزود: ظرفیت های مناسبی در رسانه های مازندران وجود دارد.
عبدالهیان با بیان اینکه کارگروه مدیریت دانش و توسعه رسانهای باید هماهنگیهای بین کارگروههای مختلف اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران را ایجاد کند، افزود: یکی از وظایف مهم این کارگروه راهاندازی سازمانهای توسعه در قالب تسهیلگران توسعه شهرستانی است به طوری که افرادی که به فکر توسعه شهرستان خود هستند با حضور در این کمیتهها ایفای نقش داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کمیته مستند سازی مباحث مربوط به وضعیت کنونی و اینکه در آینده به چه دستاوردی خواهیم رسید را ثبت خواهد کرد، گفت: این امر از طریق خبرگزاری ایسنا، مرکز افکارسنجی ایسپا و همچنین مستندسازی مواردی که در این کارگروه شکل می گیرد اتفاق میافتد.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه به دنبال تشکیل کمیته نخبگان و سرآمدان غیرمقیم هستیم، اظهار کرد: استفاده از سرآمدان و نخبگانی که در این استان حضور ندارند برای توسعه مازندران ضروری است.
عبدالهیان با اشاره به اینکه فعالان مازندران در سایر نقاط کشور باید شناسایی و ساماندهی شوند تا از توان آنها برای توسعه استان بهره بگیریم، گفت: تعداد مازندرانیها در گروههایی که به منظور توسعه در کشور و تهران تشکیل شدهاند فراوان است و باید از ظرفیت بالقوه آنها استفاده کرد.
وی در پایان با بیان اینکه کمیته تدوین سند توسعه یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه ویژهای شود، افزود: انتظار نهایی این کارگروه، تدوین سند توسعه است که با اصلاح و روزآمد کردن سند موجود محقق شود و  یا با تعریف پروژههای کاری، بسته‌های چارهاندیشی برای حل مسائل مبتلابه استان ارائه شود.

در این نشست پس از اعلام نظرات حاضرین در جلسه، اعضای کمیته‌ها مشخص شدند و مقرر شد با فعال شدن کمیته‌ها، گزارش اقدامات صورت گرفته تا ۱۵ روز آینده ارایه شود.
همچنین مصوب شد با بررسی اولیه، پلت فرم مدیریت دانش تهیه شده و در جلسه آتی مورد تبادل نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است؛ در این نشست حسن هدایتی شیرسوار رییس مرکز علمی کاربردی بابل، محمدکاظم حمزه‌پور مدرس دانشگاه و فعال بخش خصوصی، هما رضایی قلعه رییس آموزش و پژوهش اداره کل حفظ محیط زیست استان مازندران، سیده زینب تقوی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مازندران، محسن غلامی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی مازندران، امیر حسین آزادنیا عضو هیئت علمی و رییس دانشکده فنی و مهندسی آیت‌الله آملی، علی فلاح عضو هیات علمی دانشگاه، جواد رضائیان عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه علوم فنون مازندران، مسعود فرجاد بازنشسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، واحد عبدالهیان عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و رییس کارگروه تخصصی مدیریت دانش و توسعه رسانه‌ای مازندران و سید احمد حسینی سردبیر ایسنا مازندران، حضور داشتند و در موضوعات مختلف این کارگروه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 


نظر شما :