کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان» وارد بازار نشر شد

۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۷ کد : ۲۳۷۵۷ فرهنگی
کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی منتشر شد.
کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان» وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»  به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با نویسندگی فروزنده جعفرزاده پور منتشر شد.

کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی سازو کارهای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت افتخار آمیز اسلامی ایران در دانش آموزان» است که به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شده است.

انسجام اجتماعی ناظر بر پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک جامعه و مبین کنش های معین و مشخصی از کنش گران در درون ساختارهای اجتماعی است. انسجام اجتماعی و هویت ملی دو روی یک سکه هستند که در دوران هویت یابی باید مورد بیشترین توجه قرار گیرند. تداوم بی توجهی به این مهم در دوران هویت یابی بالاخص در بین نوجوانان موجب تریبت افرادی با هویت ملی ضعیف می شود.

در بند 1-7- فصل هفتم سند تحول به این موضوع پرداخته و ایجاد ساز و کار برای تقویت انسجام و وحدت ملی در بین دانشآموزان را مورد تاکید قرار داده که کتاب حاضر با بررسی منابع مختلف به این موضوع پرداخته و ابعاد و زوایای آن را بررسی کرده است.

جعفرزاده پور، مجری طرح و نویسنده کتاب، ابتدا به بررسی وضعیت نشانگان انسجام اجتماعی و هویت ملی پرداخته، سپس چگونگی توجه سند تحول را به موضوع مورد مداقه قرار داده و با بررسی وضعیت انسجام اجتماعی و هویت ملی در بین دانش آموزان، راهکارهایی را ارائه داده است.

مطالعه این کتاب به محققین حوزه هویت و دست اندر کاران آموزش و پرورش توصیه می شود.

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انتشار کتاب فرهنگی


( ۱ )

نظر شما :