تعداد ذخایر میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از مرز ۵۰۰۰ سویه گذشت

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲ کد : ۲۳۷۱۳ پژوهشی
به همت محققان و جهادگران بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، تعداد میکروارگانیسم های نگهداری شده در بانک میکروارگانیسم های این مرکز از مرز ۵۰۰۰ سویه گذشت.
تعداد ذخایر میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  از مرز ۵۰۰۰ سویه گذشت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، به همت محققان و جهادگران بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، تعداد میکروارگانیسم های نگهداری شده در بانک میکروارگانیسم های این مرکز از مرز 5000 سویه گذشت.

دکتر مهدی مشتاقی مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این خبر گفت: در راستای انجام مطالعات تنوع زیستی کاربردی و هدفمند که کلید واژه جدیدی در مسیر توسعه این مرکز به شمار می آید،

وی گفت: تنوع زیستی پروبیوتیک های دامی، طیور، آبزیان و محصولات سنتی لبنی به عنوان هدف اصلی طرح فناورانه مرکز موسوم به کسب دانش فنی تولید پروبیوتیک های پرکاربرد قرار داده شده است به طوریکه تاکنون 589 سویه بومی از انواع نمونه های دامی، طیور، آبزیان و محصولات لبنی سنتی طی شش ماهه اول سال 99 جداسازی، تعیین هویت و نگهداری شده اند و احتمال افزایش آن تا مرز 800 سویه میکربی تا پایان سال 99 نیز وجود دارد.

مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بیان کرد: اهمیت این تعداد سویه به دلیل کاربردی و بومی بودن آنها است که جلوه خاصی به ذخایر میکربی مرکز در آینده خواهد داد.

وی در ادامه افزود: فرآیند تهیه نمونه زیستی از منابع مختلف به عنوان برنامه دایم و مدون بانک میکروارگانیسم ها در حال پیگیری است و این بانک به عنوان یکی از مأموریت های خود توانسته است 88 سویه دیگر را نیز از سایر منابع متفرقه بومی از جمله برخی معادن کشور جداسازی و نگهداری کند. این بدان معنی است که برخی متقاضیان خدمات تخصصی شناسایی بانک میکروارگانیسم ها، با پیشنهاد این بانک جهت اهداء سوش های شناسایی شده خود به مرکز موافقت نموده اند و بدین ترتیب یکی از مسیرهای جدید جمع آوری و شناسایی سوش های میکربی بومی ایجاد شده است.

مشتاقی در مجموع افزایش تعداد ذخایر میکربی را 677 سویه اعلام کرد و به این ترتیب آمار کل سویه های بانک میکروارگانیسم ها به 5332 سویه رسیده است. 

کلید واژه ها: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ذخایر میکربی پژوهشی


نظر شما :