شماره جدید فصلنامه JIST منتشر شد

۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۳۶۷۴ فرهنگی
شماره سی ام فصلنامه علمی Information Systems & Telecommunication توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد
شماره جدید فصلنامه JIST منتشر شد

سی امین شماره فصلنامه Journal of Information Systems and Telecommunication مربوط به بهار 99 به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد.

عنوان مقاله های این شماره عبارتند از:

  • BodyField:Structured Mean Field with Human Body Skeleton Model and Shifted Gaussian Edge Potentials
  • Recognizing transliterated English words in Persian texts
  • A Two-Stage Multi-Objective Enhancement for Fused Magnetic Resonance Image and Computed Tomography Brain Images
  • Model of Technological, Managerial and Marketing Infrastructure for Intelligent Technology Efficiency in Telecommunication Industry - Case Study: Telecommunication Infrastructure Company of Ilam Province, Click and Result Features
  • Complexity Reduction in Massive-MIMO-NOMA SIC receiver in presence of imperfect CSI
  • An Autonomic Software Defined Network (SDN) Architecture With Performance Improvement Considering
  • Context-Based Expert Finding in Online Communities Using Ant Colony Algorithm Beamforming Techniques

متخصصان و علاقه مندان حوزه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات برای مطالعه مقالات این مجله می توانند به وب سایت نشریه به نشانی  jist.ir مراجعه کنند.

 

کلید واژه ها: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی فرهنگی فصلنامه JIST


نظر شما :