توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران صورت گرفت؛

فراخوان اهدای میکروارگانیسم‌ها

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱ کد : ۲۳۶۶۰ پژوهشی
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی به منظور دسترسی جامعه علمی کشور به میکروارگانیسم های استاندارد یا دارای کاربرد صنعتی و آزمایشگاهی از همه‌ی محققان کشور دعوت می کند ضمن اهدای سوشهای میکروبی خود و مشارکت در این طرح ملی، از خدمات و تخفیفات ویژه بانک میکروارگانیسم ها برخوردار شوند.
فراخوان اهدای میکروارگانیسم‌ها

 به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، این مرکز به منظور دسترسی جامعه علمی کشور به میکروارگانیسم های استاندارد یا دارای کاربرد صنعتی و آزمایشگاهی ازکلیه محققان کشور دعوت می کند ضمن اهداء سوشهای میکروبی خود و مشارکت در این طرح ملی، از خدمات و تخفیفات ویژه بانک میکروارگانیسم ها به شرح ذیل برخوردار شوند:

1-صدور گواهینامه اهداء با کد مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران به نام فرد یا مرکز اهداء کننده

2-  امکان بهره برداری از منابع اهداء شده به مرکز تا سه بار به صورت رایگان و

3-  امکان بهره برداری از سایر منابع میکروبی مرکز تا دو بار به صورت رایگان

4- بهره مندی از تخفیف 10 تا 30 درصدی در حوزه خدمات تخصصی شناسایی

 از اهدا کنندگان تقاضا می شود فرم مخصوص اهدای نمونه های زیستی را که از طریق سایت مرکز قابل دسترسی است تکمیل نموده و به مرکز ارسال کنند. نمونه های میکروبی در صورت تایید مرکز از اهداکنندگان دریافت و پس از کنترل کیفی تکثیر و در اختیار جامع علمی کشور قرار می گیرند. صحت اطلاعات مربوط به نمونه های اهدایی به عهده‌ی افراد و یا مراکز اهدا کننده خواهد بود.

کلید واژه ها: فرخوان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیشستی ایران


نظر شما :