به همت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد؛

​​​​​​​دریافت پروانه‌ی کارشناسی استاندارد در ۴ رشته‌ی تخصصی از سازمان ملی استاندارد ایران

۱۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۹۵۹۴ پژوهشی
پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۴ زمینه تخصصی شد.
​​​​​​​دریافت پروانه‌ی کارشناسی استاندارد در ۴ رشته‌ی تخصصی از سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، سازمان ملی استاندارد ایران به استناد مصوبه جلسه "کمیته تایید" با صدور گواهی تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این پژوهشکده را به عنوان کارشناس استاندارد حقوقی در رشته های "خودرو و نیرو محرکه، مکانیک، آب و آبفا و خدمات" تایید کرد.

مهندس علی مهدی زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی با بیان این خبر گفت: تدوین استاندارد و نظارت و بازرسی فنی به عنوان یکی از محورهای فعالیت این مرکز محسوب می شود و از آنجایی که دریافت پروانه کارشناس استاندارد از الزامات فعالیت در این حوزه می باشد، طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد الزامات سازمان ملی استاندارد در این زمینه تامین شود.

وی با اشاره به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در این زمینه، اظهار کرد: براساس این قوانین، پروانه کارشناسی حقوقی استاندارد با استناد به پروانه کارشناسی حقیقی استاندارد در حداقل یک رشته  تخصصی، سوابق مجموعه در زمینه تدوین استاندارد ملی و دبیران رشته های تخصصی مختلف که حایز شرایط تخصصی و علمی سازمان ملی استاندارد باشند، صادر می شود.

مهندس مهدی زاده افزود: پروانه کارشناسی استاندارد حقوقی در 4 رشته ی خودرو و نیرو محرکه، مکانیک، آب و آبفا و خدمات، با پیگیری مرکز توسعه تکنولوژی و تامین الزامات سازمان ملی استاندارد در این زمینه، دریافت شد.

 مدیر مرکز توسعه تکنولوژی در ادامه با اشاره به برنامه های این مرکز در زمینه تدوین استاندارد ملی افزود: با توجه به سابقه ی فعالیت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در این زمینه و حضور فعال در کمیته های ملی تدوین استاندارد و همکاری های متعدد با سازمان ملی استاندارد، درصدد هستیم فعالیت های این مرکز را در زمینه تدوین این استانداردها و نظارت بر اجرای آنها گسترش دهیم.

در پروانه ی صادر شده، مهندس علی مهدی زاده دبیر تدوین در رشته خودرو و نیرو محرکه، مهندس بهرام ایمانی دبیر تدوین در رشته مکانیک، مهندس فاطمه کریمی دبیر تدوین در رشته خدمات و مهندس مرجانه میرزایی بوئین مقدم دبیر تدوین در رشته آب و آبفا، دبیران تدوین هستند.

کلید واژه ها: سازمان صنعتی شریف دریافت پروانه پژوهشی پیام جهاد 7


( ۱ )

نظر شما :