از سوی رییس جهاددانشگاهی صورت گرفت؛

صدور احکام اعضای هیات مدیره‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۰۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۳ کد : ۱۹۵۶۵ عمومی
دکتر طیبی در دو حکم جداگانه، اعضای هیات مدیره‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وابسته به جهاددانشگاهی را منصوب کرد.
صدور احکام اعضای هیات مدیره‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در دو حکم جداگانه، دکتر عیسی علیزاده، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و مهندس علی‌رضا زجاجی را برای مدت دو سال به‌عنوان عضو هیات مدیره‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و هم‌چنین دکتر سید عبدالحمید احمدی را به‌عنوان عضو هیات مدیره‌ی غیرموظف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب کرد.


نظر شما :