استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولکولی COVID-۱۹

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۰ کد : ۱۶۸۶۴ پژوهشی تاپ خبر
در راستای استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولکولی COVID-۱۹ پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت معرفی شدند.
استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولکولی COVID-۱۹

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، با توجه به ظرفیت های تشخیص مولکولی آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در برخی از استان ها، به منظور استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در شرایط خاص کشور در زمینه شیوع بیماری ویروسی COVID-19 هماهنگی لازم بین دفتر تخصصی علوم پزشکی معاونت پژوهش و فناوری با آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است تا از امکانات موجود جهاددانشگاهی در این زمینه استفاده شود.
بر این اساس پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت معرفی شدند.
در حال حاضر، تاییدیه های پژوهشگاه رویان صادر و سایر آزمایشگاه ها در دست بررسی است تا پس از تایید شرایط انجام آزمون، تاییدیه موقت انجام آزمون صادر شود.


( ۱ )

نظر شما :