راه انداری دو مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان و مازندارن

۰۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۹ کد : ۱۶۴۴۰ تجاری سازی و اشتغال
دکتر محمدصادق بیجندی سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان با درخواست جهاددانشگاهی همدان و مازندران مبنی بر راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی موافقت کرد.
راه انداری دو مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان و مازندارن

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمدصادق بیجندی سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در دو نامه جداگانه با درخواست رییس جهاددانشگاهی همدان مبنی بر راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با زمینه تخصصی سفال در مرکز علمی و کاربردی استان و درخواست رییس جهاددانشگاهی مازندران مبنی بر راه انداز مرکز نوآوری و شتابدهی با زمینه فعالیت تخصصی حمل و نقل هوشمند شهری در مرکز علمی و کاربردی بابل موافقت کرد.


( ۱ )

نظر شما :