موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی غرفه برتر پنجمین نمایشگاه اشتغال استان شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۱ کد : ۱۶۰۴۲ آموزشی
با توجه به ارزیابی های کمیته اجرایی پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی، موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شد.
موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی غرفه برتر پنجمین نمایشگاه اشتغال استان شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی این واحد به عنوان غرفه برتر در بخش ارتباط رشته تحصیلی کارآفرینان پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی در سال ۹۸ معرفی شد.


نظر شما :