توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی انجام گرفت:

مشاوره و نظارت بر ارزیابی دوره های آموزشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۵۵۹۲ پژوهشی
طرح مشاوره و نظارت بر برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی سالانه و توسعه مدل شایستگی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی انجام پذیرفت.
مشاوره و نظارت بر ارزیابی دوره های آموزشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، با هدف توسعه سیستم آموزش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین برنامه‌های آموزشی سالانه مبتنی بر نیازسنجی و اولویت‌سنجی کارکنان و مدیران سازمان، مشاوره در اجرای دوره‌های تخصصی و نظارت بر اجرای دوره‌ها و همچنین آسیب‌شناسی آموزش در سال گذشته و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی سازمان، طرح مشاوره و نظارت بر برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی سالانه و توسعه مدل شایستگی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام پذیرفت.

مهندس وحید ضرابی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی و مدیر این پروژه اعلام کرد در این طرح با توجه به تغییرات ساختار سازمانی جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدل شایستگی سازمان به‌روزآوری شده و شناسنامه‌های آموزشی پست‌ها و افراد سازمان تدوین شد. همچنین با اجرای پرسشنامه‌های باز و بسته، نیازهای آموزشی فردی و سازمانی احصای و برنامه سالانه آن سازمان تدوین شد. بر اجرای دوره‌ها نظارت شد و مدیریت اطلاعات آموزشی در سامانه تحت توسعه بارگذاری و خطایابی گردید و همچنین میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی که به میانگین حدود 70 درصد افزایش یافته و آسیب‌شناسی آموزش انجام گرفت.

مهندس ضرابی تدوین دوره‌های آموزشی (220 دوره)، تجزیه و تحلیل شغلی، به‌روزآوری مدل شایستگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین شناسنامه‌های آموزشی پست‌های سازمانی مبتنی بر ساختار سازمانی جدید، تهیه و به‌روزآوری شناسنامه‌های آموزشی افراد سازمان، تهیه گزارش‌های اثربخشی دوره‌های آموزشی منتخب (20 دوره) و تهیه گزارش آسیب‌شناسی فرآیند آموزش سازمان در سال گذشته و ارایه راهکارهای بهبود را از خروجی های این طرح برشمرد.

گفتنی است، این طرح براساس قرارداد منعقد شده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی از خرداد ماه سال 1397 آغاز شده و در بهمن ماه سال 98 با برگزاری بیش از 300 ساعت آموزش در قالب 40 دوره به پایان رسیده است.


نظر شما :