در راستای انجام پروژه های حوزه حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت صورت گرفت؛

کسب موفقیت احراز صلاحیت پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهیدبهشتی

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۵ کد : ۱۵۵۴۰ پژوهشی
پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی به همراه ۵ شرکت و موسسه تحقیقاتی معتبر داخلی و بین المللی دیگر به عنوان برگزیدگان مورد تایید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در بخش حمل و نقل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی، این پژوهشکده پیرو ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های واجد صلاحیت برای انجام پروژه های معیار مصرف سوخت در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، با ارایه توانمندی ها و سوابق پروژه هایی که در حوزه انرژی انجام داده بود، توانست بین 5 شرکت مورد تایید، قرار بگیرد که در آینده بتواند پروژه های مربوط به بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور را انجام دهد.
گفتنی است، بخش انرژی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی تعداد 5 پروژه پژوهشی و کاربردی را در سال های اخیر به کارفرمایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با موفقیت انجام داده است.


نظر شما :