صدور موافقت کلی گروه «فرآوری مواد پلیمری» جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۸ کد : ۱۵۴۳۶ پژوهشی
گروه «فرآوری مواد پلیمری» معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان موافقت کلی دریافت کرد.
صدور موافقت کلی گروه «فرآوری مواد پلیمری» جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، بازگشت به در خواست معاونت پژوهشی این واحد به منظور موافقت اصولی گروه پژوهشی «توسعه و فرآورش مواد پلیمری»، با بررسی و ارزیابی دفتر تخصصی فنی مهندسی و علوم پایه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی، مجوز موافقت کلی با عنوان «فرآوری مواد پلیمری» صادر شد.


نظر شما :