با همکاری جهاددانشگاهی واحد اصفهان و شهرداری اصفهان؛

دو محله شهشهان و علی قلی آقا جز اولویت‌های گردشگری در سند ۲۰۲۰ شهر اصفهان انتخاب شدند

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۳ کد : ۱۵۳۴۶ پژوهشی
پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط گروه مطالعات گردشگری معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری شهرداری اصفهان، محله شهشهان در اولویت پروژه گردشگری منطقه سه شهرداری اصفهان و محله علی قلی آقا در اولویت دوم منطقه یک شهرداری اصفهان برای دریافت بودجه گردشگری قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، پروژه ها گردشگری مذکور بر آمده از طرح باز تعریف نقش محلات هدف گردشگری شهر اصفهان است که توسط گروه مطالعات گردشگری شهر و منطقه در معاونت پژوهشی واحد اصفهان به کارفرمایی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان در حال انجام است.

محلات مورد مطالعه در این طرح شامل شهشهان، درب کوشک، علی قلی آقا، سنبلستان، جویباره، امامزاده اسماعیل و شمال نقش جهان بوده که با هدف تعریف محورهای گردشگری و تعریف پروژه در جوار این محورها جهت توزیع زمانی و مکانی گردشگران و بهره مندی اجتماعات محلی در سراسر بافت تاریخی از حضور گردشگر است.

گفتنی است، سند ۲۰۲۰ در راستای رونق گردشگری شهر اصفهان سندی بالا دستی گردشگری شهر به حساب می‌آید که با کارفرمایی شورای شهر اصفهان در حال تدوین است.


( ۹۸ )

نظر شما :